Individueel

Groepen

Kinderen &                       jongeren

Natuurtherapie voor kinderen

Plezier bij het leren vormt samen met de wijze waarop we leren het fundament voor persoonlijk en professioneel succes op latere leeftijd. 

De constante druk om te presteren, het tijdstekort om "gewoon te zijn" en jouw creativiteit/talenten te laten stromen, maken dat kinderen het plezier en het vertrouwen in hun leerproces verliezen.

Schoolmoeheid, leerproblemen, aandachtsmoeilijkheden en motivatieproblemen, faalangst, ... zijn hiervan een gevolg. 

 

Het is daarom juist van belang om dat ritme te vertragen en tijd en ruimte te schenken om het leerproces weer volle kansen te geven.

De natuur is hierbij een uitstekende leraar. Het trage ritme van de natuur nodigt uit om je weer te verbinden met een natuurlijk leerproces, waarbij alles zich op zijn tijd ontwikkelt.

De aandacht wordt zo niet meer gericht op "het te fixen probleem". 

Door in verbinding te gaan met de natuur ontdek je opnieuw wie je bent en wat jouw talenten/waarden zijn die je in deze wereld mag brengen.  

Hoe gaan we ons lichaam inschakelen om met die natuur in verbinding te gaan. dat we naast het trainen van de schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, …) ook inzetten op plezier en basisvaardigheden rond leren op een moment dat het een groot verschil kan maken.

Met de natuur-als basis- gaan we op speelse & ontspannen wijze de 3 basis peilers om tot leren te komen versterken, namelijk:

Aandacht;
Balans;
Coördinatie.

We staan stil bij onze leeruitdaging en ontdekken via beweging & spel hoe we de stress kunnen laten wegvloeien. We onderzoeken hoe we onze talenten naar buiten kunnen brengen.

Tijdens deze reeks komen verschillende technieken aan bod: Brain Gym®, oefeningen uit reflexintegratie, bal-a-vis-X, massagetechnieken, psychomotorische oefeningen.

De natuur begeleidt ons in: balans, zelfzorg, vertrouwen, in het “hier en nu zijn”, richten van de aandacht, luisterend oor en soms als troost tijdens het overwinnen van onze uitdagingen.

Wat mag je verwachten voor je kind ?

Meer plezier bij en motivatie voor het leren;
Zijn aangeboren intelligentie beter tot uiting te brengen (zelfs bij stresssituaties);
Meer bewustzijn en begrip over het nut van bewegen om beter te kunnen leren;
Positieve(re) houding tegenover uitdagingen.

Praktische info en inschrijving:

Natuurtherapie kan zowel individueel of in groep gevolgd worden. 

Groepstherapie:

Voor wie:

groep = Voor kinderen van 2de tem 4de leerjaar        
Data: Woensdagnamiddagen (7) 11/09; 18/09; 25/09; 2/10; 9/10; 16/10 en 23/10

          groep: telkens van 13h30 tot 15h30     

GroepsgrootteWe werken bewust in kleine groep om te kunnen inspelen op individuele uitdagingen. (3-4 kinderen) 

Locatie: CSA boerderij Oogstgoed, Jan Van Aelbroekdreef te 9050 Gentbrugge

Begeleiding: Somaya

Prijs:  310 euro voor de reeks + 2 oudergesprekken + bundeltje met oefeningen inbegrepen     

         (mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling met kinesitherapievoorschrift)

          Kennismakingsgesprek (30 minuten): voor de start van de reeks (datum overeen te komen)

          Evaluatiegesprek (30 minuten): na de reeks (datum overeen te komen)

Vertragen ontmoeten en verbinden.
Het lichaam en de natuur als wegwijzer naar groei en je essentie