20210715_151547[1].jpg

Individueel

Groepen

Kinderen &                       jongeren

Therapie in de natuur voor kinderen/jongeren

Elk kind/jongere ‘zijn magisch, inspirerend en helend moment’ in de natuur

Bewustwording- thuiskomen/aarden – verbinding

Voor kinderen of jongeren die het moeilijk in een bepaalde fase van hun leven (dit kan gaan om: faalangst, weinig zelfvertrouwen, angsten, agressie, depressieve gedachten, futloosheid, …) kan de natuur een helende en troostende plek zijn.

Als ervaren psychomotorisch therapeute in het werken met kinderen en jongeren geef ik erkenning aan deze moeilijke periode in hun leven.

Door met hen in de natuur te bewegen/handelen leer ik hen hoe ze op een creatieve manier met de veranderingen van de seizoenen in hun leven kunnen omgaan. Ze voelen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel waar vele hulpbronnen voor hen ter beschikking zijn.

De natuur IS en volgt haar ritme. Deze en vele andere spiegels neem ik graag mee in de begeleiding door kinderen te (laten) accepteren wie ze écht zijn.

Tegelijk leer ik kinderen/jongeren opnieuw vertrouwen in hun eigen kunnen en leer hen om te gaan met zichzelf en hun omgeving.

Voor het grootste deel van de menselijke evolutie was de natuur één van de belangrijkste contexten in de rijpheid/ontwikkeling van kinderen.

 

De ervaring met de natuur was en is nog steeds een belangrijke component in de menselijke fysieke, emotionele, intellectuele en zelfs morale ontwikkeling.

(Children and nature-Peter H. Kahn & Stephen R. Kellert)

Natuur als initiator voor beweging

Volgens Kellert & Wilson reageren we op met aantrekking of aversie bij het ontmoeten van levende zaken in de natuur. (biophilia)

Natuur zet ons dus in beweging!

Als psychomotorisch therapeute zal ik natuur en zijn elementen als natuurlijke aantrekkingskracht inschakelen bij kinderen die het moeilijk hebben met motorische bewegingen of kinderen die het moeilijk hebben bij het plannen en organiseren van een handeling of ongeorganiseerd/onhandig te werk gaan.

Natuur als stimulator om onze zintuigen en ons leervermogen te optimaliseren

 

Onze maatschappij kent de laatste jaren een razendsnelle evolutie op vlak van technologie. Dat is mooi maar deze kent ook een nadelig gevolg waar nauwelijks aandacht aan besteed wordt en dat is: de inperking van onze zintuiglijke waarneming en beleving.

Kinderen en jongeren leven in een wereld met veel éénzijdige maar niettemin overweldigende zintuigelijke prikkelingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen van hen leven in een ingeplugde ‘alles-al-weten’ instelling.

Alles wat je niet via Google kan vinden, telt niet mee.

 

Toch ontbreekt het ons in dit informatietijdperk aan bepaalde vitale informatie.

De natuurlijke wereld via onze zintuigen ontdekken vanuit de eigen ruimte- en tijdsbeleving is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van ons innerlijk leven.

De kwaliteit van leven wordt niet bepaald door wat we erbij krijgen, maar wat we inleveren!

De natuur biedt een context om tot leren te komen voor zowel kinderen met aandachts- en werkhoudingsmoeilijkheden  als kinderen die snel overprikkeld zijn.

De fascinatie voor de natuur werkt immers helend en biedt een tegenwicht voor gerichte-aandachtsmoeheid.

Eveneens de zintuigelijke inschakeling via natuuractiviteiten is van belang voor kinderen met leeruitdagingen of

motorisch leren. De grote rust die de natuur brengt, maakt ook mogelijk om helderder te kunnen nadenken.

 

En niet te vergeten … de natuur lokt verwondering uit en stimuleert opnieuw de creativiteit.

Welke methodieken gebruik ik?

Als ingangspoort voor de begeleiding maak ik gebruik van verschillende technieken: natuurverbindingsactiviteiten (taakjes op de boerderij, werken met hout en mesjes, vuur maken, sit-spot,…);  lichaamsgerichte werkvormen (beweging, oefeningen, massage, ademhaling); creatieve werkvormen (knutselen); holistische werkvormen

(kinesiologie en rituelen) en gesprek.

Elke therapie wordt op maat van het kind/jongere bepaald om het te laten groeien in zijn context.

De kracht van de therapie zit in de integratie van deze verschillende technieken die ik in de loop van de jaren heb geleerd en toegepast.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een eerste sessie zal een verkennend kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen ouder(s) en kind/jongere om de doelstellingen van de therapie te bepalen.

Vandaaruit bepalen we samen het traject.

Tijdens de therapie volgen ouders mee (tenzij op vraag van jongeren en zijn ouders een andere afspraak wordt vooropgesteld).

Ouders zijn immers samen met de natuur mijn co-therapeuten die mij telkens opnieuw waardevolle informatie verschaffen om de processen te initiëren.

Door aanwezig te zijn tijdens de therapie kan ook tussentijds makkelijker geëvalueerd worden en bijgestuurd worden in de gewenste richting.

Na elke therapiesessie worden vaak oefeningen meegegeven om het groei- en ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

Indien ouders dit wensen kan er ook overleg gebeuren met andere partijen (arts, school, CLB, ….).

Ik streef er telkens naar dat het kind/jongere zo snel mogelijk de therapie kan verlaten en verder begeleid kan worden door zijn eigen omgeving.

Praktische info en inschrijving:

Voor wie:

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar     

Locatie: CSA boerderij Oogstgoed, Jan Van Aelbroekdreef te 9050 Gentbrugge of Drongengoedbos te Ursel

Prijs:  60 euro voor 1 uur.