top of page
20210715_151547[1].jpg

Individueel

102459924_10157396743902865_1135182361961431040_n.jpg

Groepen

Kinderen &                       jongeren

Individuele therapie voor kinderen/jongeren

Waar woorden tekort schieten, breng ik de vertaling van jouw lichaam en de spiegeling van de natuur rond jouw innerlijke processen en behoeftes. 

Door te "ZIJN" in de natuur geven we het proces van heling en groei opnieuw alle tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. 

Lichaamswerk (o. a. kinesiologie en reflexintegratie) maar eveneens het handelingsgericht werken in de natuur creëert een opening tot ontspanning en emotionele ontlading. Het kan ook een middel zijn bij het verwerken van traumatische ervaringen. 

De natuur en jouw lichaam maken het mogelijk om terug te keren tot jouw ESSENTIE.

Zo komen we uit op de levensvragen die bij jou spelen en op de blokkerende krachten die zich op jouw weg bevinden. 

Waar denk- en leerprocessen mogelijks onderdrukt waren, krijgt jouw potentieel nu de ruimte om zich te tonen/ontwikkelen.

Welke methodieken gebruik ik?

Als ingangspoort voor de begeleiding maak ik gebruik van verschillende technieken:

- natuurverbindingsactiviteiten (taken op de boerderij, werken met hout en mesjes, vuur maken, sit-spot, land-art (creativiteit in de natuur)…); 

- lichaamsgerichte werkvormen (beweging, psychomotorische oefeningen, massage, relaxatie-oefeningen, reflexintegratie, ademhaling);

- holistische werkvormen (kinesiologie en rituelen).

Elke therapie wordt op maat van het kind of de jongere bepaald om het te laten groeien in zijn context.

De kracht van de therapie zit in de integratie van deze verschillende technieken die ik in de loop van de jaren heb geleerd en toegepast.

Voor wie?

Voor kinderen of jongeren die het moeilijk in een bepaalde fase van hun leven. Dit kan gaan om:

faalangst,

- weinig zelfvertrouwen,

- angsten, boosheid, depressieve gedachten,

- schoolmoeheid, futloosheid,

- sensorische verwerkingsproblemen (o.a. overgevoelig voor geluid, kledij, …)

- hoog stressniveau bij proeven/examens

- aandachts- en concentratiemoeilijkheden,

- psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, slaapmoeilijkheden;

- leeruitdagingen waarbij het niet lukt om te volgen bij het klasritme;

- onder hun niveau presteren en waarbij het tot nog toe nog niet gelukt is om hun potentieel naar buiten te brengen;

- trage informatieverwerking.

Als ervaren therapeute in het werken met kinderen en jongeren geef ik erkenning aan deze moeilijke periode in hun leven.

Door met hen in de natuur te bewegen/handelen leer ik hen hoe ze op een creatieve manier met de veranderingen van de seizoenen in hun leven kunnen omgaan. Ze voelen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel waar vele hulpbronnen voor hen ter beschikking zijn.

De natuur IS en volgt haar ritme. Deze en vele andere spiegels neem ik graag mee in de begeleiding door kinderen/jongeren

te (laten) accepteren wie ze écht zijn.

Tegelijk leer ik hen opnieuw vertrouwen in hun eigen kunnen en om te gaan met zichzelf en hun omgeving.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een eerste sessie zal een verkennend kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen ouder(s) en kind/jongere om de doelstellingen van de therapie te bepalen.

Vandaaruit bepalen we samen het traject.

Tijdens de therapie volgen ouders mee (tenzij op vraag van jongeren en zijn ouders een andere afspraak wordt vooropgesteld).

Ouders zijn immers samen met de natuur mijn co-therapeuten die mij telkens opnieuw waardevolle informatie verschaffen om de processen te initiëren.

Door aanwezig te zijn tijdens de therapie kan ook tussentijds makkelijker geëvalueerd worden en bijgestuurd worden in de gewenste richting.

Na elke therapiesessie worden vaak oefeningen meegegeven om het groei- en ontwikkelingsproces van het kind/ de jongere 

te ondersteunen.

Indien ouders dit wensen kan er ook overleg gebeuren met andere partijen (arts, school, CLB, ….).

Ik streef er telkens naar dat het kind/jongere zo snel mogelijk de therapie kan verlaten en verder begeleid kan worden door zijn eigen omgeving.

Praktische info en inschrijving:

Voor wie:

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar     

Locatie: CSA boerderij Oogstgoed, Jan Van Aelbroekdreef te 9050 Gentbrugge of Drongengoedbos te Ursel

Prijs:  65 euro voor 1 uur. 

bottom of page