Vertragen, ontmoeten en verbinden 
 Het lichaam en de natuur als wegwijzer naar groei en je essentie 

Individueel

Visie Somaya

"Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is success"
 (Henry Ford)

In onze huidige maatschappij zie je zowel kinderen als volwassenen rondtollen in de hectiek van alle dag. De vele verwachtingen, verplichtingen en to do lijstjes zorgen dat mensen eerder “overleven” dan echt ten volle genieten van het leven. 

Om deze spiraal te doorbreken is het mijn overtuiging dat een terugkeer naar ons lichaam en de natuur noodzakelijk is. Zo kom je in contact met je innerlijke wijsheid. Een terugkeer van het hoofd naar het hart; die je in staat stelt om jouw creatieve vermogens aan te spreken. Een creatieve staat waarbij je loslaat wie je denkt te zijn en waarbij je weer verbinding maakt met jezelf, de ander en de natuur. 

Door je zintuigen opnieuw in te schakelen en te kijken, luisteren, voelen en in verbinding te gaan met de natuur kom je opnieuw in een staat van zijn, waar rust en harmonie heerst. Niet alleen door in de natuur te zijn, maar eveneens door verder te kijken onder de oppervlakkige laag van je “zijn” , kan je de verbinding met je ware natuur herstellen. Het brengt je bij de vraagstukken, “hoe wil ik mezelf voeden (letterlijk - gezonde voeding en figuurlijk - gedachten/emoties)?”, “welke talenten wil ik ontwikkelen?”, “welk werk wil ik doen?”, “welke relaties voeden mij?”, “hoe verbind ik mij met de natuur?”, …


Het is dan ook geen toeval dat vandaag vele mensen een crisis of ziekte doormaken. Het is een  “wake up call” om uit de valse en comfortabele cocon te breken en weer echt te leven! Die crisis vraagt een bewustzijnsverandering die hopelijk ook de deur opent naar een nieuwe manier van denken, van doen en zijn. 


Wist je dat vele gezondheidsklachten bij volwassenen (stressgerelateerde klachten: depressie, burn-out, chronische vermoeidheid, …) maar ook de vele leeruitdagingen bij kinderen (vertraagd leren, aandacht- en concentratiemoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, …) een onderliggend probleem maskeren die ze in de literatuur beschrijven als ‘nature deficit disorder’ of natuur tekort stoornis?


Zo droom ik dat je op die manier opnieuw de verbondenheid met alle leven op aarde mag voelen, waarbij je voelt dat je een schakel bent binnen een systeem. En dat je kan voelen dat je gezondheid en je welbevinden dus onlosmakelijk verbonden zijn met de zorg voor de hulpbronnen van de aarde en alle levende wezens. 


Tenslotte hoop ik dat je het bewustzijn ontwikkelt dat de essentie van je leven in de onderlinge afhankelijkheid van alle levende systemen ligt, in je tolerantie ten opzichte van verschillen en in je ruimhartigheid tegen over anderen. 


Dan voel je dat je aandeel belangrijk is en dat ook jij jouw steentje kan bijdragen in de “nieuwe” balans tussen de mens, de aarde en alle levende systemen.