top of page

 Vertragen, ontmoeten en verbinden 
 Het lichaam en de natuur als wegwijzer naar groei en je essentie 

Individueel

Visie en missie Cernunnos vzw

De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water. “Lao Tse”

 

Cernunnos vzw- naambetekenis

Cernunnos is de god van de fauna, flora, landbouw, voorspoed en vruchtbaarheid uit de Keltische mythologie. Hij is de beschermer van de natuur en zorgt voor de balans tussen mens en natuur.

Op Beltane (1 mei) wordt hij geëerd. Cernunnos brengt levenskracht en potentie.

In die optiek is Cernunnos vzw op 1 mei 2020 geboren om volgende visie en missie uit te dragen.

 

In onze huidige maatschappij zie je zowel kinderen, jongeren als volwassenen rondtollen in de hectiek van alle dag. De vele verwachtingen, verplichtingen en to do lijstjes zorgen dat mensen eerder “overleven” dan echt ten volle genieten van het leven.

 

Om deze spiraal te doorbreken is een terugkeer naar ons lichaam en de natuur noodzakelijk. Zo kom je in contact met je innerlijke wijsheid. Een terugkeer van het hoofd naar het hart; die je in staat stelt om jouw creatieve vermogens aan te spreken. Een creatieve staat waarbij je loslaat wie je denkt te zijn en waarbij je weer verbinding maakt met jezelf, de ander en de natuur.

 

Door je zintuigen opnieuw in te schakelen en te kijken, luisteren, voelen en in verbinding te gaan met de natuur kom je opnieuw in een staat van zijn, waar rust en harmonie heerst. Niet alleen door in de natuur te zijn, maar eveneens door verder te kijken onder de oppervlakkige laag van je “zijn” , kan je de verbinding met je ware natuur herstellen. Het brengt je bij de vraagstukken, “hoe wil ik mezelf voeden (letterlijk - gezonde voeding en figuurlijk - gedachten/emoties)?”, “welke talenten wil ik ontwikkelen?”, “welk werk wil ik doen?”, “welke relaties voeden mij?”, “hoe verbind ik mij met de natuur?”, …

Het is dan ook geen toeval dat vandaag vele mensen een crisis of ziekte doormaken. Het is een

“wake up call” om uit de valse en comfortabele cocon te breken en weer echt te leven! Die crisis vraagt een bewustzijnsverandering die hopelijk ook de deur opent naar een nieuwe manier van denken, van doen en zijn.

Met de vzw neem ik “salutogenese” als peiler, met name wil ik gezondheidszorg terugbrengen naar de oorsprong van wat gezondheid inhoudt; stress free living, beweging, verbonden leven met de natuur (zowel t.a.v. onze voedselketen (bioboerderij) als voor onze spiritualiteit/zingeving (bos)).

 

Ik wil mensen terug in contact brengen met de aarde (onze habitat) en deze relatie herstellen door in te zetten op een betere zelfzorg, zorg voor de samenleving en de natuur/aarde en daarnaar te leven.

Vanuit een holistische en ecocentrische visie wordt de mens in zijn geheel benaderd (mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel) binnen een gedragen kader van natuurverbinding (leven/ontwikkelen volgens de 4 seizoenen). Ik kies bewust voor kleinschaligheid om interactie mogelijk te maken en in te gaan op persoonlijke vragen/noden.

De activiteiten van de vzw zijn van therapeutische, informatieve of educatieve aard en richten zich op preventieve gezondheidszorg en eerstelijnsgezondheidszorg en dit zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen.

 

 

De vzw wenst een duurzame ontwikkeling in de maatschappij te stimuleren waarbij patiënten/deelnemers/klanten zich opnieuw bewust zijn dat er een samenhang ‘sense of coherence’ is in de gezondheid (voor zichzelf en anderen) en de zorg voor de hulpbronnen van de aarde en alle levende wezens.

Evenzo wil zij het bewustzijn ontwikkelen dat de essentie van het leven ligt in de onderlinge afhankelijkheid van alle levende systemen, in de tolerantie ten opzichte van verschillen en in de ruimhartigheid tegen over anderen.

De vzw wil op die manier bekrachtigen dat ieders aandeel belangrijk is en dat iedereen kan bijdragen in het herstel van de balans tussen de mens, de aarde en alle levende systemen.

 

 

bottom of page